Lezingen en workshops

Omdat het praktisch moet zijn

Wilt u graag een praktische lezing of workshop over jongvee of melkvee? Sweep Agro verzorgt graag een interessante bijeenkomst over onderwerpen zoals:

Deze onderwerpen kunnen voor grote én kleine groepen gegeven worden. Ook is het mogelijk om een workshop is de stal te organiseren.

Het belooft een interessante bijeenkomst te worden en deelnemers gaan met praktische handvatten huiswaarts!

Lezing/ workshop per dagdeel: 250 euro ex BTW en ex kilometervergoeding

Lezing of workshop?

Mail Bel Whats app

Of plan een terugbel verzoek